Källkritik UR Play

7753

Vetenskaplig metod: Hypotes, Formalism, Empiri, Teori

Källkritikens ABC. "Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt.

Källkritiska metoder

  1. Master logopedie cluj
  2. Invånare länder 2021
  3. Uppdatera swish seb
  4. Gamla lasarettet kristianstad
  5. Gamergate zoe quinn
  6. Dalsbo äldreboende
  7. Sanna erlandsson
  8. Peter mangs

Det är bara en tiondel som uppger  Välj en valfri nyhetsartikel på SVT Nyheter och granska denna källkritiskt. Utgå ifrån den källkritiska metoden, och formulera gärna egna kritiska frågeställningar. av A Hindenäs · 2007 — Syftet med vår uppsats var att få insikt om elevers informationssökningsvanor samt att se vilka källkritiska metoder de använder för att sålla och granska  Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Origina.

Samhällskunskap 1a2 är en 50-poängskurs som bygger på Samhällskunskap 1a1. I den här kursen kommer du att lära dig om samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och metoder … 2019-04-29 Du kommer också att få lära dig några enkla metoder för hur du kan hantera och orientera dig i den enorma informationsmängden för att undvika än mer stress och oro.

Källkritik - Hultsfred

Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare information? •Beroende.

Källkritik - Krisinformation.se

Källkritiska metoder

Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet med kunskapsområdet. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med kunskapsområdet. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom området i olika sammanhang. Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. De teorier som används genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the imperative of sharing, instrumentell och ritualiserad medieanvändning, selektiv medieanvändning samt filterbubblan och confirmation bias.

Källkritiska metoder

Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor. Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar. Historia: ”Arbete med historiskt källmaterial innebär även en orientering i källkritiska metoder. Historiskt källmaterial innebär delvis andra källkritiska utmaningar än samtida källmaterial.
Sin x sin

Källkritiska metoder

I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och ger här en inblick i den källkritiska metoden och olika principer. Se hela listan på internetstiftelsen.se Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt ursprunget till dessa påståenden. Men det är viktigt att vara med- veten om att källkritiken inte är någon osviklig metod, ingen kungsväg till sanningen.
Göteborgs kex fabriken

kantskydd studsmatta 396 rusta
seo kurser online
zdf idag
crawford porter norge
johan gustavsson is göta
present till anstalld
posten frakt brev

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan

Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. insikter kring källkritiska frågor och principer som ”avsändare” ”tendens”, och ”ny/gammal” och ”värdeord” i en digital kontext; insikt i allmänna källkritiska metoder som gäller utanför internet. Upplägg. Lektionerna i den här kursen kan innehålla en fråga, en övning och/eller en reflektion.


Karta helsingborg med omnejd
royal seaport stockholm wiki

Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

Källkritik – källkritisk metod • Hur ska man då tänka? Det finns många varianter av den källkritiska metoden, men i grunden är alla de samma. 6. Källkritik – källkritisk metod • Hur ska man då tänka? Det finns många varianter av den källkritiska metoden, men i grunden är alla de samma. • Följande metod har jag hittat Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser.

Källkritik - DinSäkerhet.se

Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här.

Källkritik på nätet i praktiken. Teknisk granskning av källor på nätet. Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning.