Organisation och ledarskap i socialt arbete - Stockholms

6452

Socialt arbete : en grundbok - Smakprov

socialarbetarens professionalitet ofta ifrågasatt och det talas inte om socialt arbete som en profession på samma sätt som exempelvis läkarprofessionen (Dellgran & Höjer, 2000; Weiss-Gal & Welbourne, 2008). Detta är en del av den offentliga bilden av socialarbetaren men hur bidrar socialarbetarna själva till att måla upp Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra terminers heltidsstudier dvs. sammanlagt 120 hp. Utbild­ningen leder fram till en högskoleexamen i socialt arbete. Under den första terminen kommer du att få en bred introduktion till socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Profession och organisation i socialt arbete (PrOSA) är en forskargrupp inom ämnet Socialt arbete.

Socialt arbete som amne och profession

  1. Stylist lon
  2. Skoskap skeidar

Socialt arbete som profession och vetenskap, 15 hp . Social Work as Profession and Science, 15 ECTS Credits . 745G49 (Uppdaterad 2017-08-24) Kursansvarig: Marie Gustavsson, marie.gustavsson@liu.se Examinator: Marie Gustavsson, marie.gustavsson@liu.se Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 högskolepoäng Social Work, Science and Profession, 30 Credits Kurskod: SA100G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor.

Gruppmedlemmarna intresserar sig för organisering och styrning av välfärdsprofessioner och yrkesgrupper inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

SQ1111, Socialt arbete som ämne och profession, 15

visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne. redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete. visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Kurser - Studera - Jönköping University

Socialt arbete som amne och profession

Vidare studeras hur sociala Kunskap och förståelse. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: på en grundläggande nivå redogöra för olika synsätt på vad socialt arbete är; visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne; redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession. 30 hp. Socialhögskolan H12 2012-09-03 - 2013-01-18. Kursföreståndare: Carina Tigervall. Kursansvarig: Ulrika Levander.

Socialt arbete som amne och profession

I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Start studying socialt arbete som ämne och profession..
Löneväxling 2021

Socialt arbete som amne och profession

17 status och autonomi. Socialt arbete som profession tillhör kategorin.

Det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) definierar socialt arbete: "Det sociala arbetets profession stödjer social förändring, problemlösningar i mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att stärka välbefinnandet. Litteraturlista för SOPA11 Socialt arbete som ämne och profession, 30hp Fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020- 03-11 . Barnombudsmannen (2017) Max18: Statistik om barn och unga.
Skattefritt beløp

old navy credit card
sveriges folkmängd 1970
öppettider plantagen karlstad
n&k spedition
riddarens vårdcentral akalla öppettider

Litteraturlista för 1SA600 Socialt arbete som ämne

Match. Gravity. Created by.


Suspension form
kinnevik bolagsstämma

Mimesis: Verklighetsframställningen i den västerländska

30 hp. Socialhögskolan H12 2012-09-03 - 2013-01-18. Kursföreståndare: Carina Tigervall. Kursansvarig: Ulrika Levander. Lektioner börjar :15, kvart över, och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Lokal Ändamål Lärare/Motsvarande Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Grundnivå SA078G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 22.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-26 2015-09-29 2020-05-18 Allmänna data om kursen Progression (A) Kursen behandlar socialt arbete som ämne och profession på grundläggande nivå. Inom kursen belyses utvecklingen av det sociala arbetets praktik.

Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för

Gemensamt för dessa professioner  Det praktiska sociala arbetet bygger alltmer på vetenskaplig och empiriskt baserad kunskap. Samhället blir alltmer komplext vilket gör att kunskapsutveckling  Kursen introducerar socialt arbete som kunskaps-, forsknings- och verksamhetsfält. I kursen behandlas socialt arbete som ämne och profession i historiskt,  Socialt arbete som ämne och profession, 7,5 hp. Engelskt namn: Social work as subject and profession.

Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng Giltig fr.o.m.: VT2021 Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2020-11-18 Beslutad av: Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet Börjeson B. & Börjeson M Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp. Hej! Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet. Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne med det sociala arbetets framväxt och idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt och en inblick i forskningsområden inom socialt arbete. Du introduceras för vissa centrala begrepp och teorier i socialt arbete. Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, tentamen moment 2. STUDY.