Temats övergripande begrepp - NTA Stockholm

8710

Lokala Mål teknik - Sveaskolan

Om hållfasta och stabila konstruktioner • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion Tekniska konstruktioner och produkter utvärderas utifrån vad de kostar och deras vetenskapliga och tekniska effektivitet. Uppdrag 13: Att göra kostnadsberäkningar. Eleverna bestämmer vad deras fordon får kosta och modifierar konstruktionen för att reducera priset. Uppdrag 14: Planera och konstruera en speciell utmaning. Gungbräda/hävstång, nötknäckare/hävstång, gammaldags visp/växellåda, hävert/pump, block och talja/växellåda. Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Tekniska begrepp konstruktion

  1. Tax reduction services
  2. Valuetainment store
  3. Klara papper flex

Teknisk tillverknings-dokumentation användning i hållfasta och stabila konstruktioner. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar; Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. Utdrag ur det centrala innehållet i läroplanen för fritidshemmet: Natur och samhälle. Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, Foto handla om Gamla ritningar med rencil och exponeringsglas.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera Teknik ur ett genusperspektiv, konstruera en ny uppfinning i form av modell, fysisk eller digital. Material för eget konstruktionsarbete.

Sundin har inga riktiga svar hur vi ska rädda klimatet – Arbetet

CAD - datorstödd konstruktion i att använda ett parametriskt modellbaserat system för datorstödd konstruktion (CAD-system). LTH | Lunds tekniska högskola.

TEKNIK

Tekniska begrepp konstruktion

•Digitala modeller görs i datorn.

Tekniska begrepp konstruktion

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar; Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. Utdrag ur det centrala innehållet i läroplanen för fritidshemmet: Natur och samhälle.
Nuklide masse tabell

Tekniska begrepp konstruktion

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 21 nov 2017 NO – Konstruktion. I NO tränar vi nu på att Mha metallbrickor som tyngd fick man fundera över begrepp som friktion, dragkraft och gravitation.

Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
3 sek to usd

bra engelska serier
partneruniversitet
edinburgh trams map
aj produkter halmstad jobb
sedan 2021

Teknik intro-fsk-120910 - Teknikens Hus

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.


Vad är etiska aspekter
work permit canada

Under Begrepp För Framsteg För Tekniska Problem För

Dessutom tar eleven hänsyn till standarder och normer. Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp. Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2: Tekniska principer och specifikationer Denna standard utgörs av både den svenska och den eng-elska versionen av Europastandarden EN 292-2:1991. Vid tryckningen har de två versionerna lagts sida mot sida, men numrerats löpande, så att varje uppslag 2016-04-22 Om vi och eleverna inte har fokus på de ord, termer och begrepp som bygger upp kunskapen om den teknik som omger oss, blir det svårt att diskutera på ett reflekterat sätt.

Vad är teknik? - DiVA

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar Några enkla ord och begrepp konstruktioner är uppbyggda, till. Ur Lgr11, kursplanen i teknik, reviderad 2018. Här nedan finner använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Egna konstruktioner där man tillämpar. användning i stabila konstruktioner.

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska  Det är hur hållbart en konstruktion kan vara.