Utvecklare till Nationell informationsstruktur - Stockholm Lediga

3302

140917 Kopia av Ej yrkesspecifik - Yrkesmallar till utbildning

Nationell informationsstruktur 2021:1 – Modeller för Vård och Omsorg. Socialstyrelsen. Innehåll. Processmodell för vård och omsorg . På webbplatsen Nationell informationsstruktur, NI, visas NI-modellerna på ett överskådligt sätt och du kan utforska innehållet.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

  1. Ingridskolan
  2. Samma som du eller dig
  3. Franchising kfc in south africa
  4. Polarn o pyret västermalmsgallerian
  5. Utbytesstudent göteborgs universitet
  6. Zeppelinare knop
  7. Europa conference league
  8. Olika samtalstekniker
  9. Forordning på engelsk

Innehåll. Processmodell för vård och omsorg . OBS! Dessa är ej klickbara. © 2021 - Socialstyrelsen - FAQ - Om cookies - Synpunkter. 9 dec 2013 Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur .15 tillämpa den nationella informationsstrukturen och det nationella  Nationell informationsstruktur 2019:1 Modeller för hälso- och sjukvård.

4 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1 SOCIALSTYRELSEN Inledning Den nationella informationsstrukturen (NI) omfattar tre modelltyper: En nationell informationsmängd tillhandahåller struktur, kodning, enhet av mätning, måttenheter och attribut, för en avgränsad informationsmängd. En NIM kan utgöra beståndsdel i beskrivningar av större informationsmängder, exempelvis uppmärksamhetsinformation eller information inom … Innehåll Sammanfattning5 Nationell informationsstruktur och Snomed CT syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Utvecklingen av socialtjänstens kunskapsstyrning - SKR

Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen beskriver de stora skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Bemötandet och den vård som erbjuds skiljer sig åt beroende bland annat på inkomst, bostadsort, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och eller sexuell läggning.

Om hur Socialstyrelsens och CeHis nationella resurser för

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Socialstyrelsen får under 2021 använda 610 000 000 kronor i ett uppdrag att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att, utifrån exempelvis den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre. För att beställa tryckt version av den nationella handlingsplanen. Agera för säker vård, Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 hos Socialstyrelsen (pdf) För att beställa tryckt version av Kort om den nationella handlingsplanen GI består av Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) samt tjänster, verktyg, metoder och ändringshantering. NF består i sin tur av Snomed CT, Hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Ylva Ginsberg •Kunskapsstyrning på nationell nivå Gemensam informationsstruktur. Vi fördelar  Om hur Socialstyrelsens och CeHis nationella resurser för Nationell Informationsstruktur Och Nationellt Fackspråk. Tankar om Socialstyrelsens  också en lämplig diskussionspartner till Socialstyrelsen när det gäller stödja Socialstyrelsens vidareutveckling av nationell informationsstruktur (NI) inom  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen. 1 bilaga sätt med hjälp av den nationella informationsstrukturen och det. Stöd till införandet av de nationella riktlinjerna för uppdraget ingick att stödja implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för informationsmodellen har gjorts om enligt nationell informationsstruktur (NI.
Mini excavator

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Detta uppdrag är en aktivitet inom Socialstyrelsens projekt "Långsiktig utveckling av GI". I tre dramatiserade filmer får du följa en patient som får KBT via internet för sin depression. Efter första filmen kommer du att få veta hur Stockholms läns landsting har gjort för att klara av att ge fler personer KBT-terapi via internet, internetpsykiatri. Tillgängligheten ökar då patienten kan delta när och var de vill. Socialstyrelsen ansvarar för samordning av insatser för genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet under 2020–2024. Syftet är att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården och bidra till att minska vårdskadorna.

3.
Förseningsavgift inkomstdeklaration bokföring

rada plat & svets ab
apotek klockaretorpet norrköping
svampodling stockholm
typbesiktning moped
vilka behov uppstår vid det normala åldrandet
folktandvården åkersberga priser
argentis mono

SOU 2007:047 Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad

Se hela listan på riksdagen.se Socialstyrelsen ska även ge användarstöd till E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och SKL/Inera när det gäller frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF) inom läkemedelsområdet. Socialstyrelsen ska även ge användarstöd till E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och SKL/Inera när det gäller frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF) inom läkemedelsområdet. Nationell informationsstruktur 2019:1 – Modeller för Vård och Omsorg. Socialstyrelsen.


Liljekonvalj bär
flygtrafik app

Nationell e-hälsa – Famna

Konkret nytta för individer, vård- och omsorgsperson Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården Kvalitetsregister finns för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsregister gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. Personuppgifter i dessa register får inte behandlas för några andra ändamål. Socialstyrelsen hade en av mässans största montrar tillsammans med eHälsomyndigheten, SKL och Inera. Myndigheten höll ett 30-tal olika föreläsningar under konferensen, flera av dem tillsammans med andra myndigheter och huvudmännens nationella organisationer. frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF) inom läkemedelsområdet. Slutligen ska Socialstyrelsen vid behov också vidareutveckla den nationella informationsstrukturen om ovan nämnda arbeten ger anledning till det.

Underlag till ansökan försöksverksamheter kring de mest

Agera för säker vård, Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024 hos Socialstyrelsen (pdf) För att beställa tryckt version av Kort om den nationella handlingsplanen GI består av Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) samt tjänster, verktyg, metoder och ändringshantering. NF består i sin tur av Snomed CT, Hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank. Detta uppdrag är en aktivitet inom Socialstyrelsens projekt "Långsiktig utveckling av GI". I tre dramatiserade filmer får du följa en patient som får KBT via internet för sin depression. Efter första filmen kommer du att få veta hur Stockholms läns landsting har gjort för att klara av att ge fler personer KBT-terapi via internet, internetpsykiatri. Tillgängligheten ökar då patienten kan delta när och var de vill. Socialstyrelsen ansvarar för samordning av insatser för genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet under 2020–2024. Syftet är att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården och bidra till att minska vårdskadorna.

Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer. 4 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1 SOCIALSTYRELSEN Inledning Den nationella informationsstrukturen (NI) omfattar tre modelltyper: Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer.