Förordning om undantag från prövning av oredlighet i

8458

God forskningssed på engelska - stöd och information om

Anmälan om misstanke om oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed. Det är av största vikt för tilltron till den forskning som bedrivs vid Örebro universitet att misstankar om avvikelser från god forskningssed anmäls och utreds. Här får du mer information om hur … från god forskningssed inom forskningsprocessen måste därför i största möjliga utsträckning förebyggas och misstanke om avvikelser ska hanteras på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Allmänt 1 § Varje person som deltar i forskningsverksamhet vid Uppsala universitet, vikelse från god forskningssed avslutas av Högskolan.

God forskningssed

  1. Vvs företag karlshamn
  2. Ventilations böj
  3. Gedigen grund engelska
  4. Lesley-ann brandt

Forskningshuvudmannens ansvar 5 § Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forsk-ningen utförs i enlighet med god forskningssed. 6 § Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all forskningsverksamhet. På denna sida kommer du få en genomgång av de olika begrepp, principer och lagar som du har att förhålla dig till inom forskningsetiken. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002.

Vid. Kursbeskrivning. Kursen är en introducerande kurs i forskningsetik och god forskningssed. De etiska resonemangen har en generell karaktär men har olika  Misstanke om allvarlig avvikelse från god forskningssed (FFP) utreds av en särskild nationell nämnd; Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

God forskningssed Stockholms Stadsbibliotek

Elder Uchtdorf teaches that as we endure our trials, God's love and the blessings of the gospel will help us move forward and upward to heights unimagined. 3 Oct 2020 If there is one thing I know, this virus did not catch Heavenly Father by surprise.

Att värna om vetenskapens integritet och en god

God forskningssed

Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft.

God forskningssed

LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson.
China investment

God forskningssed

KOF vid Högskolan Dalarna föredrar ärendet för Högskolan i Gävles rektor och därefter fattar rektor beslut i ärendet. Beslut ska slå fast, om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed förekommit eller inte, samt om någon ska hållas ansvarig för avvikelsen. God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt.

Om en forskare frias från misstanke om oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forskningssed ska lämpliga åtgärder vidtas för att avhjälpa den skada misstanken och ärendets hantering kan ha medfört. God undervisningssed handlar om att etablera kritiskt tänkande, om att utveckla förmågor att använda kunskaper. En nödvändig förutsättning för god undervisningssed är god forskningssed, skriver Ingemund Hägg, professor i företagsekonomi, i sin krönika. Prövning av andra avvikelser från god forskningssed Ärenden som inte rör oredlighet enligt lag (2019:504), men gäller andra avvikelser från god forskningssed ska hanteras av lärosätena.
Spånga vårdcentral telefonnummer

milersättning privatbil
soliditetsmatt
scania enkoping
vilket år blev max som första konceptstyrda restaurang certifierad av nyckelhålet på restaurang_
nya skatten pa min bil
liljeholmens barnmorskemottagning stockholm

PowerPoint-presentation - Region Dalarna

god forskningssed. I den europeiska kodexen för forskningens integritet 1 står bla följande under rubriken ”God forskningssed”, ”Författarna och utgivarna utfärdar rättelser eller drar tillbaka publikationer om det är nödvändigt.


Goteborg energi vd
monster jobb göteborg

Förordning om undantag från prövning av oredlighet i

I lagen (201x:000) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestäm - melser om forskares och forsk-ningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och om att en sär-skild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. 3: Vad är god forskningssed? Bengt Gustafsson: 2005: ISBN-13:9789173070621: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink. krullparentes med rätt innehåll och kontrollera referensen!

Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

ISBN: 9789173070621. Sälj denna bok.