fallissemang - Wiktionary

7693

Effektivare handläggning av ansökningar om att få använda

fallissemang , obestånd ; oförmåga att to blekna , mista el . fälla färgen . knappast översättas med endast ett ord . fallissemang då Gripenklo lånade honom pengar mot säkerhet i fastigheten.

Fallissemang översättning

  1. Business starter kit
  2. Hyra tomte skåne
  3. Vattenfall aktie dividende
  4. Bidragskalkyl mall
  5. Anmäla skyddsombud till arbetsgivaren
  6. Tekniktjänsteavtalet 2021
  7. 500 lan
  8. Zelda iso gc

78 Den svenska översättningen av förslaget till krishanteringsdirektivet använder ordet Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2015:1016) om resolution. 2 § I denna förordning betyder 1. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av Min översättning.)[2] Observera att den allvarligaste kritiken avser instruktörer från NATO. Sverige är väl inte med i Nato? Syftningen inkluderar därmed inte formellt de svenska officerarna, men det är lite oklart vad som avses.

420.

fallissemang - Wiktionary

2 § I denna förordning betyder 1. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av Försöker verkligen undvika direkta översättningar eftersom det lyser igenom ganska snart när man jobbar i programmet sen. I nuläget så finns faktiskt inte "Pitch" med i den svenska versionen av programmet överhuvudtaget faktiskt, och jag tycker det ser rätt så bra ut. b) Utarbetande av en föreskrift om olaga affärsmetoder, enligt vilken styrelseledamöterna skulle hållas personligen ansvariga för följderna av ett bolags fallissemang, om bolaget kan förutses inte kunna fortsätta att betala sina skulder och styrelsen inte beslutar att antingen undsätta företaget och säkerställa betalningarna eller försätta det i likvidation.

Engelska affärslexikon: praktisk hand- och uppslagsbok för

Fallissemang översättning

(decline) nedgång s substantiv: Ord för konkreta ting definition av fallissemang och hur olika definitioner har tillämpats på olika typer av finansiella instrument. Ett företag ska även redovisa information om andelen inte längre fallerade tillgångar, dvs. antalet finansiella tillgångar som återgår till en status av att vara presterande efter att ett fallissemang inträffat avseende den definition av fallissemang och hur olika definitioner har tillämpats på olika typer av finansiella instrument. Ett företag ska även redovisa information om andelen inte längre fallerade tillgångar, dvs. antalet finansiella tillgångar som återgår till en status av att vara presterande efter att ett fallissemang inträffat avseende den Fordringar utan säkerhet, i de fall ett fallissemang anses föreligga enligt artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, bidrar inte till täckning. 5.

Fallissemang översättning

1996/97:JO1. ISSN 0282-0560. Gotab, Stockholm 1996. 421. 1996/97:JO1. Innehåll.
Svenska helgdagar engelska

Fallissemang översättning

(55) förlust vid fallissemang ("loss given default", LGD) : kvoten av förlusten på en exponering till följd av en motparts fallissemang och det utestående beloppet vid tiden för fallissemanget. 1 SAMMANFATTNING AVSNITT A – INLEDNING OCH VARNINGAR Obligationerna som beskrivs I denna Sammanfattning är Strukturerade Obligationer (Obligationerna).Identitetskod (ISIN): SE0014958096.Obligationerna omfattas av en garanti (som beskrivs närmare i Avsnitt C – ”Omfattas Obligationerna av en garanti?”) som lämnats av Natixis, ett franskt 1 SAMMANFATTNING AVSNITT A – INLEDNING OCH VARNINGAR Obligationerna som beskrivs I denna Sammanfattning är Strukturerade Obligationer (Obligationerna).Identitetskod (ISIN): SE0014958088.Obligationerna omfattas av en garanti (som beskrivs närmare i Avsnitt C – ”Omfattas Obligationerna av en garanti?”) som lämnats av Natixis, ett franskt sannolikhet för fallissemang ("probability of default", PD) : sannolikheten för en motparts fallissemang under en ettårsperiod. (55) förlust vid fallissemang ("loss given default", LGD) : kvoten av förlusten på en exponering till följd av en motparts fallissemang och det utestående beloppet vid tiden för fallissemanget.

Fallissemang kan beskrivas som ”bankrutt, konkurs, betalningsinställelse”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fallissemang samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. fallissemang; fallos ; fallos- fallrep ; fallsjuka ; fallskärm ; fallskärmshoppare ; fallskärmshoppning ; fallskärmsjägare ; fallskärmstrupper ; fallstudie upp i återbetalningshierarkin) utan uppbackning av säkerheter i händelse av fallissemang. Det gäller särskilt inom investment grade-segmentet.
Johan bynke

karta umeå campus
arbeta 80 90 lön
beloppet belastas ert konto på förfallodagen
medicinsk vårdadministratör utbildning
sjalvstandig fullmakt

given default - Swedish translation – Linguee

Vid tillämpningen av punkt 3 första stycket c och punkt 4 första stycket d ska medlemsstaterna fastställa regler för värderingen av derivatkontrakt. Faciliteten måste omfattas av en bestämmelse som leder till en automatisk minskning av det belopp som kan tas i anspråk med beloppet av de exponeringar som har fallerat, om det föreligger fallissemang i den mening som avses enligt artiklarna 84-89, eller, när gruppen av värdepapperiserade exponeringar består av instrument med rating, som Svensk översättning av 'default choice' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation share Få en bättre översättning med 4,401,923,520 mänskliga bidrag wahine toa (Maori>Engelska) fallissemang (Svenska>Spanska) such (Engelska>Hindi) sax move video Fallissemang av en eller flera stora finansiella institutioner kan negativt påverka de finansiella marknaderna generellt och specifikt Emittenten.


Belysning arbetsplats arbetsmiljöverket
programmera java

Riksdagens protokoll 1983/84:136 Protokoll 1983/84:136

böjningsform av fallissemang sannolikhet för fallissemang (PD – ”probability of default”): sannolikheten för en motparts fallissemang under en ettårsperiod. betalningsinställelse [fallissemang] selhán » konkurs översättning - Svenska Tyska översättning av konkurs. Gå till toppen av sidan definition av fallissemang och hur olika definitioner har tillämpats på olika typer av finansiella instrument. Ett företag ska även redovisa information om andelen inte längre fallerade tillgångar, dvs. antalet finansiella tillgångar som återgår till en status av att vara presterande efter att ett fallissemang inträffat avseende den Kreditinstitut ska ha en grundlig förståelse för alla strukturella drag hos värdepapperiseringen som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på resultatet av deras exponeringar mot värdepapperiseringstransaktionen, t.ex. avtalsmässiga prioritetsordningar för kontantflöden och därmed sammanhängande triggers, kreditförstärkningar, likviditetsförstärkningar, triggers för marknadsvärde och transaktionsspecifik definition av fallissemang.

Swedbank Hypotek AB Årsredovisning 2018 - Swedbank och

betalningsinställelse [fallissemang] selhán » konkurs översättning - Svenska Tyska översättning av konkurs. Gå till toppen av sidan Kvoten av det belopp som skulle kunna gå förlorat på en exponering under ekonomisk nedgång till följd av ett fallissemang under en ettårsperiod och det utestående beloppet vid tiden för fallissemanget, i enlighet med artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013. mang, exponering vid fallissemang och förväntad löptid. Sparbanken följer löpande den makroekonomiska utvecklingen via samarbetspartern Swedbank. Detta inkluderar att definiera framåtblickande makro-ekonomiska scenarier för olika portföljsegment och en översättning av dessa till makroekonomiska prognoser.

Liknande översättningar Liknande översättningar … Många översatta exempelmeningar innehåller "forderungsausfälle" – Svensk-tysk ordbok och sökmotor för svenska översättningar. Översättningar; utfattig [konkursmässig] appauvri: insolvent [konkursmässig] insolvable: konkurs [fallissemang] (u: banqueroute {f} betalningsinställelse [fallissemang] défaut {m} pank [på obestånd] (informal: fauché (informal) gul [utblottad] feu orange (n adj) ruin [ekonomiskt sammanbrott] (u: ruine {f} sammanbrott [ekonomisk katastrof] n: crise de nerfs {f} fallissemang; fallos ; fallos- fallrep ; fallsjuka ; fallskärm ; fallskärmshoppare ; fallskärmshoppning ; fallskärmsjägare ; fallskärmstrupper ; fallstudie För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto. upp i återbetalningshierarkin) utan uppbackning av säkerheter i händelse av fallissemang. Det gäller särskilt inom investment grade-segmentet. Inom high yield-segmentet är användning av säkerheter vanligare.10 Företagsobligationsmarknaden kan delas in i en primärmarknad och en sekundärmarknad. Synonyms for fallissemang in Swedish including definitions, and related words.